Mieszalniki do betonu

Mieszalnik dwuwałowy – MB

 MIESZALNIKI DWUWAŁOWE SERII MB wyposażone są w dwa wały mieszające, przeciwbieżne i zsynchronizowane w stosunku do siebie. Ramiona i łopaty mieszające wytwarzają silne turbulencje w strefach zazębiania się: cement jest spulchniany a następnie rozprowadzany na kruszywa. Oprócz pionowych obrotów, nachylenie ramion i łopat wytwarza poziomy ruch kołowy, gwarantujący uzyskanie perfekcyjnej homogenizacji składników, w najkrótszym czasie.

Mieszalniki dwuwałowe są najlepszym rozwiązaniem do produkcji wszelkich rodzajów betonów: wyższych klas ( beton towarowy, prefabrykaty, beton przemysłowy i konstrukcyjny) oraz betonów lekkich (beton polistyrenowy, porobeton). Nie występuje tu segregacja, która ma miejsce w mieszalnikach pionowych. Możliwe jest jednorodne mieszanie drobnych, dużych, okrągłych lub łamanych kruszyw.

Prospekty i katalogi

Mieszalnik dwuwałowy do produkcji ciągłej – MC

MIESZALNIK DWUWAŁOWY DO PRODUKCJI CIĄGŁEJ SERII MC do produkcji “chudych” betonów fundamentowych z przeznaczeniem na drogi i lotniska oraz do produkcji zapraw murarskich. Do mieszania różnych substancji, odpadów, kruszyw- w procesie ciągłego mieszania.

Przeciwbieżny obrót wałów mieszalnika w połączeniu z dużą ilością łopat wytwarza silne turbulencje w strefach zazębiania się. Przy ruchu pionowym i poziomym cement jest spulchniany a następnie rozprowadzany i jednorodnie mieszany z kruszywami (podawanymi do mieszalnika we właściwych proporcjach).

MIESZALNIKI SERII MC zapewniają wysoką wydajność produkcyjną przy jednocześnie niskim zużyciu energii.

  • Urządzenie natryskowe wody.
  • Pokrywa z czterema rewizjami i dwoma otworami, z siatką zabezpieczającą.
  • Pokrywy i zabezpieczenia zgodne z obowiązującymi normami.
  • Trudnościeralne łopaty mieszające z utwardzanej stali.
  • Łatwo wymienialne łopaty ze stali trudnościeralnej lub opcjonalnie z płytek ze stali utwardzanej.

Prospekty i katalogi

Mieszalnik planetarny MP

Zbiornik mieszania o dużej średnicy oraz niski poziom wypełnienia dla uzyskania perfekcyjnej jednorodności mieszanki.

Klapa spustowa o dużym promieniu oraz dodatkowa łopata opróżniająca umożliwiają szybszy proces opróżniania mieszalnika, w porównaniu z innymi mieszalnikami, dostępnymi na rynku.

Uproszczenie drugiej przekładni i zastosowanie bazowej przekładni typowej i łatwo dostępnej, pozwala na bardzo łatwą konserwację, łatwą dostępność części zamiennych przy zachowaniu najwyższej niezawodności.

Mieszalnik może być wyposażony we wszystkie dostępne opcje, których wymaga nowoczesna technologia produkcja prefabrykatów i betonu towarowego.

Wymiary mieszalnika w każdej konfiguracji dostosowane do standardowych warunków transportowych.

Prospekty i katalogi

Kontakt