System recyklingu wody szlamowej CLR-S

Technologiczny przełom

Przy produkcji betonu ponowne użycie i/lub pozbycie się wody po recyklingu oraz cząstek w niej zawartych jest postrzegane jako jeden z nierozwiązanych dotąd problemów tego sektora.

Przeprowadzane są badania w tym obszarze i OZB jako pierwsza firma proponuje rozwiązanie tego problemu.

Badania zapoczątkowane przez firmy OZB oraz Werne&Thiel w 2002 teraz zostały ukończone i system CLR-S (System Recyklingu Wody Szlamowej) zostanie wprowadzony na rynek w maju 2015.

Woda szlamowa jest częścią życia na każdym węźle betoniarskim. Cząstki powyżej 1 mm mogą zostać odseparowane i ponownie użyte jako kruszywo w produkcji, ale poza tym, formuje się również mleczko cementowe i inne drobne cząsteczki.

System CLR-S jest zaprojektowany w celu tworzenia “Zielonych Instalacji” poprzez kompletną utylizację wody szlamowej na węzłach betoniarskich. Zdolność pomiaru poziomu zanieczyszczenia i gęstości w czasie rzeczywistym, umożliwia 100% użycie wody szlamowej oraz pomaga przygotować mieszaninę wody świeżej z wodą szlamową – zgodnie z EN 1008, w której jest określona jakość wody po recyklingu betonu.

Norma EN-1008 mówi, “Dopóki nie obniża to poziomu jakości betonu, woda szlamowa może być użyta pod warunkiem, że pomiar poziomu zanieczyszczenia i gęstości jest stale kontrolowany”.

LCA (Analizator Zanieczyszczenia Wody Szlamowej) znajdujący się wewnątrz CLR-S jest w stanie natychmiast określić ilość cząstek wewnątrz wody szlamowej podczas użycia i następnie przekazać tę informację do oprogramowania instalacji w czasie rzeczywistym. W związku z tym ilość cząstek stałych wewnątrz wody szlamowej może być naukowo zmierzona i opisana. W ten sposób , system jest w stanie natychmiast przeliczyć ilość kruszywa, wody i cementu który trzeba użyć zgodnie z recepturą produkcji betonu. Wszystkie te czynności są wykonywane natychmiast przez PLC.

Mając możliwość całkowitego użycia wody szlamowej do produkcji:

  • woda do mycia I cząstki wewnątrz niej nie są już materiałem odpadowym;
  • w sposób znaczny obniżamy koszty zarządzania wodą szlamową i/lub jej utylizacji;
  • obniża się zużycie świeżej wody;
  • obniża się zużycie kruszyw i cementu;
  • instalacja jest bardziej przyjazna środowisku;
  • oszczędności mogą sięgnąć nawet 7% całkowitych kosztów produkcji betonu.

Elementy systemu CLR-S

  • zbiornik, w którym woda szlamowa I woda świeża są mieszane przez mieszadła dzięki czemu osiągana jest pożądana gęstość;
  • unikatowy LCA (Analizator Zanieczyszczenia Wody Szlamowej) który mierzy poziom zanieczyszczenia w czasie rzeczywistym z czułością 1/10.000.000. LCA może być zintegrowany z systemem sterowania instalacji i przechowywać dane przez okres dwóch lat;
  • dysze wysokociśnieniowe w celu czyszczenia czujników optycznych LCA;
  • panel elektroniczny PLC.

W materiale wideo wyjaśniono działanie systemu CLR-S (wideo w pełnym rozmiarze – kliknij podwójnie).

Katalogi i prospekty

Kontakt